Финалисти IDEAMODA - Симеон Атанасов

Финалист IDEAMODA - Симеон Атанасов

Защитих бакалавърска степен по мода в НБУ през 2014. Участвал съм 3 майсторски класа проведени там, а също и в 3 изложения на Иван Асен 22 (едното от тях е свързано с майсторски клас).
Не се занимавам с мода професионално, но смятам някой ден да започна. 
Вярвам, че дизайнерът трябва да приема всяка задача или проект като предизвикателство, да търси нови начини да излезе от зоната си на комфорт и да се развива. За мен Idea Moda е идеална възможност да представя проект, който е абсолютно различен от всичко което съм правил до сега, но който въпреки това не е в разрез с естетическите ми възгледи.

Teodora Vukodinova